Дедуктивные умозаключения
Материалы / Дедуктивные умозаключения
Страница 10

Таким чином, кола А і В не повинні пересікатись з колами С і Д.

Розглянемо сумісні поняття А і В.

В наведеному завдання між цими загальними поняттями існує відношення перехрещення, тому що їх видові ознаки не заперечують одна одну (наприклад, співробітник фінансового управління міністерства є одночасно і фінансистом, і державним службовцем).

Поняття А і В пересікаються правильно.

Розглянемо сумісні поняття С і Д.

Відношень тотожності тут не маємо, що очевидно, відношень підпорядкованості теж не маємо, тому що поняття студент розглядається по відношенню до понять А, В і С, а не окремого поняття С (наприклад, студент інституту фізичної культури).

Між цими загальними поняттями існує відношення перехрещення з тих же причин, що і між поняттями А і В.

Розглянемо несумісні поняття.

Між несумісними поняттями А і С, а також В і С існують відношення супідрядності, тому що вино входять, як було сказано вище, до одного роду – професія.

Між несумісними поняттями А і Д, а також В і Д існують відношення протилежності, тому що бути одночасно фінансистом (державним службовцем) з освітою і отримувати цю освіти неможливо.

Всі поняття (А,В,С,Д) є сумісними поняттями, враховуючи, що визначення цих понять показують відношення людини до трудової діяльності (родової ознаки).

По обсягу понять (розмір кіл Ейлера) визначено правильно.

Поняття „фінансист” більш об’ємне, ніж інші, існує в усіх галузях господарства.

Поняття „студент” повністю входить до обсягу поняття „державний службовець”, тому що по закону „Про державну службу” вища освіта обов’язкова.

2. Дайте реальне та номінальне визначення поняттям: Конституція, валюта, вулиця.

Відповідь:

Номінальні визначення понять.

Конституція – Основний закон держави.

Валюта – світові гроші.

Вулиця – місце прогулянок, або елемент плану забудівлі населеного пункту.

Реальні визначення понять.

Конституція – закон держави, який встановлює і регулює основні принципи життєдіяльності суспільства.

Валюта – грошова одиниця, що використовується як міжнародна розрахункова одиниця і є засобом обігу і платежу.

Вулиця – дорога, розташована між будівлями населеного пункту і призначена для проїзду транспорту і проходу пішоходів.

Валюта - світові гроші,

Обґрунтування: даному визначенні поняття „валюта” не розкривається його зміст, а з’ясовується ім’я цього поняття, тобто валюта – це гроші.

Вулиця – дорога

Реальні визначення понять

Конституція – нормативно-правовий документ, який встановлює і регулює державні правовідносини.

Валюта – засіб обігу і платежу в міжнародних і міждержавних розрахунках.

3. Визначте вид судження, терміни і їх розподіленість за допомогою “логічного квадрату”, утворіть інші судження, звернувши увагу на їх істинність:

Деякі приміщення потребують ремонту в цьому році.

Відповідь:

Логічний квадрат:

Усі приміщення потребують

ремонту у цьому році

А

 

Е

Жодне приміщення не потребує ремонту у цьому році

         

Деякі приміщення потребують ремонту у цьому році

І

 

О  

Деякі приміщення не потребують ремонту у цьому році

Це істинне просте атрибутивне означене категоричне частково ствердне судження.

Істинне – тому що не має підстав вважати, що судження не відповідає тому, що є насправді.

Просте – тому що має один суб`єкт приміщення і один предикат потребують ремонту у цьому році.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12

    Смотрите также

    Русская философия первой половины XX столетия
    Богдан Александрович Кистяковский (1868-1920) родился в семье профессора уголовного права Киевского университета. Получил юридическое образование в Германии. Преподавал в Московском и Киевском универ ...