Дедуктивные умозаключения
Материалы / Дедуктивные умозаключения
Страница 11

Атрибутивне – тому що про предмет приміщення стверджується належність йому визначеної властивості потребують ремонту у цьому році.

Означене – тому що слово деякі має зміст тільки деякі, а не всі приміщення.

Категоричне – тому що форма ствердження в судження безумовна.

Частковоствердне– тому що за кількістю воно часткове деякі, а за якістю ствердне потребують.

Термін S (суб`єкт) приміщення нерозподілене, термін Р (предикат) потребують ремонту у цьому році розподілене, тому що обсяг предикату повністю включається в обсяг суб`єкту (приміщення бувають: які не потребують ремонту, які потребують ремонту і які відремонтовані).

Приймаємо судження І – істина, тоді по відношенню заперечення судження О – хиба. Якщо судження О – хиба, то по відношенню підпорядкування судження Е – хиба. Якщо судження Е – хиба, то по відношенню противності судження А може бути як істина, так і хиба. Але знаючи, що судження О – хиба, то по відношенню заперечення судження А – істина. Таким чином, А – істина, І – істина, Е – хиба, О – хиба.

По аналогії здійснюються міркування, якщо І – хиба.

Термін Р (предикат) „потребують ремонту у цьому році” – нерозподілене, тому що розподіленість предиката частковоствержувального судження встановити формально-логічними засобами неможливо і тому його вважають невизначеним і зараховують до нерозподілених ( М.Г. Тофтул. Логіка: пос.для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ „Академія”, 2002. -368сю, стор.84).

Розглянемо ознаки істинності наведеного судження.

По умові задачі нам дано судження І. Яке воно істинне чи хибне?

Припустимо судження І – хиба → Е – істина → О – істина → А – хиба.

Але із хибності А неможливо зробити висновок про хибність І .

Отже, що І – хиба не доказано.

Припустимо судження І – істина → Е – хиба

Далі наступає невизначеність по всім напрямкам логічного квадрату і однозначного достовірного висновку про істинність або хибність даного судження неможливо.

4. Наведіть приклади судження, яке відповідає наведеній формулі. Складіть для нього таблицю істинності:

(В Ú С) → А

Відповідь:

Якщо заповнити з помилками реквізити адресата або несвоєчасно подати платіжне доручення в банк, то кошти банком не будуть перераховані адресату.

Заповнити з помилками реквізити адресата (В) – істина.

Несвоєчасно подати платіжне доручення в банк (С) – істина.

Отже, (В Ú С) – істина.

Кошти банком не будуть перераховані адресату (А) – істина.

Отже, (В Ú С) → А – істина.

В

С

(В Ú С)

А

(В Ú С) → А

і

і

і

   
   

і

і

і

5. Проаналізуйте з погляду дотримання формально-логічних законів наведені міркування:

Свідок А.: Фірма Н. не мала солідних ділових партнерів. Внаслідок цього вона не отримувала великих прибутків.

Свідок Б. Фірма С. має великий досвід роботи і солідний авторитет. Два роки тому вона підписала договір про співробітництво з фірмою Н., що принесло їм солідні прибутки.

Відповідь:

Міркування свідка А.

Закон тотожності виконується, тому що поняття солідний діловий партнер та отримання великих прибутків тотожні.

Закон суперечності не діє, тому що обидва судження не протилежні.

Закон виключеного третього не діє, тому що обидва судження не суперечливі.

Закон достатньої підстави виконується, тому що закони економіки стверджують, що великі (солідні) фірми мають і великі (солідні) прибутки.

Міркування свідка Б.

Закон тотожності не виконується, тому що відбулася підміна понять. В першому судження йдеться про властивості фірми С, а в другому – фірми Н.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12

    Смотрите также

    Русская философия первой половины XX столетия
    Богдан Александрович Кистяковский (1868-1920) родился в семье профессора уголовного права Киевского университета. Получил юридическое образование в Германии. Преподавал в Московском и Киевском универ ...